JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

PM CCTV

2016-08-24 23:12:10 ใน CCTV » 0 5824
 

PM CCTV
 

 Preventive Maintenance (PM) คือ การวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้า ของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ช่วยทำให้การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยช้าลง ซึ่งจะช่วยให้ขบวนการทำงานของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 

 การ Preventive Maintenance (PM) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

• เพื่อให้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อาทิ กล้องวงจรปิด, เครื่องแสกนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• เพื่อแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ชำรุด ให้กลับมาอยู่ในพร้อมใช้งาน
• เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้มีประสทิธิภาพ
• เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเมื่อเกิดการชำรุดแล้ว ซึ่งจะมีราคาค่อนข้างสูง
• เพื่อลดความถี่ของความขัดข้อง ชำรุด ที่เกิดขึ้น
 

ประโยชน์ของ Preventive Maintenance (PM)

• สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำคู่มือซ่อมบำรุงได้
• ใช้ในการวางแผนหรือกำหนดการซ่อมบำรุง
• เป็นแนวทางในการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการบำรุงรักษา
• อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
• ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่

 

 

หากไม่ทำ Preventive Maintenance (PM) จะเป็นอย่างไร?

• ไม่มีข้อมูลในการตรวจเช็คหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
• ไม่สามารถวางแผนการหรือกำหนดการซ่อมบำรุงได้
• อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• จะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น จากการสั่งซื้ออุปกรณ์ใหม่
• ทำให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพลดลงเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจประเมินค่าไม่ได้

 

Contact Us

 44/33 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 20150
Phone: 086-841-0446; 086-315-9442 , 038-026-043
Email: PLUSTECHNOLOGY.CO.LTD@GMAIL.COM; SALEPLUS04@GMAIL.COM
Web: WWW.PTPLUSTECH.COM